Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Gimnazial special

:
| LSC | MAT |

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE

       
   Autor:    Lăpădat Cristina
   Titlu:    Locuțiuni verbale
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Gimnazial / Toate clasele
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limbă și comunicare
   Extracurricular:    Nu
       

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

       
  Autor:    Drăgan Aurelia
   Titlu:    Fișă de evaluare finală
   Scop:    Pentru elev (de utilizat de către elevi)
   Nivel/Clasă:    Gimnazial / Clasa a VI-a DMM
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică și științe ale naturii / Matematică
   Extracurricular:    Nu