Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Profesional/Liceal special

:
| LSC | TXL |

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE

       
   Autor:    Peșu Violeta
   Titlu:    Proiect comunitar „Dăruind vei dobândi!”
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / Clasele IX-XII
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Om și societate 
   Extracurricular:    Da
       

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

       
  Autor:    Chițu Veta
   Titlu:    Instrument de lucru pentru practică
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Profesional/Liceal / Clasele IX-XII
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / Textile
   Extracurricular:    Nu