Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Inter/Transdisciplinar, nivel primar

:

ARIi CURRICULARe multiple. arie curriculară cu discipline diferite

   Autor:    ENUȘ NICOLETA IONELA
   Titlu:    Modalități de eficientizare a parteneriatului școală-familie la nivelul învățământului primar
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
  Descriere  

     Dezvoltarea parteneriatului școală-familie și efectele lui asupra elevului. Propuneri de programe pentru dezvoltarea parteneriatului școală-familie-cercetare.

   Nivel/Clasă:    Primar / Clasele P - I - IV
   Aria curriculară/Disciplina:    Inter/Transdisciplinar
   Extracurricular:    Da
       

   Autor:    MIU SIMONA
   Titlu:    Proiect educațional „Punte între generații”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii) / De documentare pentru cadre didactice
  Descriere        Proiectul  educațional „Punte între generații” îşi propune să încurajeze colaborarea între generaţiile de elevi din ciclul gimnazial şi cel primar.
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasele P - I - IV
   Aria curriculară/Disciplina:    Inter/Transdisciplinar
   Extracurricular:    Da
       

   Autor:    CUCU MIHAELA
   Titlu:    Proiect extracurricular - incluziune socială
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
  Descriere        Poți închide ochii, dar nu poți opri speranța!”
- Integrarea copiilor în învățământul de masă.
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasele P - I - IV
   Aria curriculară/Disciplina:    Inter/Transdisciplinar
   Extracurricular:    Da
       

   Autor:    CHIRIŢESCU STELA
   Titlu:    Proiectarea calendaristică integrată, clasa a II-a
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii) / De documentare pentru cadre didactice
  Descriere        În conformitate cu OMEN  nr. 3418 - Manuale C.L.R. şi M.E.M., Editura Grup editorial Art.
   Nivel/Clasă:    Primar / a II-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă şi comunicare, Matematică şi știinţe ale naturii / Inter/Transdisciplinar
   Extracurricular:    NuDa
       
      sus

   Autor:    Berechet Mariana Florinela
   Titlu:    "Stimularea dezvoltării limbajului prin mijloace specifice în învățământul primar" - ISBN 978-606 92938-7-4 - Capitolul 4 - "O abordare experimentală"
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii) / De documentare pentru cadre didactice
  Descriere        Pentru elaborarea prezentei lucrări s-a pornit de la ideea că îmbogățirea limbajului este unul dintre temeiurile pentru formarea unei exprimări corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimilează mai ușor deprinderile și capacitățile de comunicare prin intermediul limbajului.
   Nivel/Clasă:    Primar / a II-a, a III-a, a IV-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Inter/Transdisciplinar
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    CANDIDATU LAVINIA - VERONICA
   Titlu:    Clasa de elevi - cadrul social al educaţiei morale
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
  Descriere        Materialul propus prezintă iniţial cadrul de organizare  pentru realizarea sarcinilor educaţiei morale. Educaţia morală este rezultatul tuturor influenţelor şi contactelor sociale ce-şi lasă amprenta sigur şi discret în personalitatea noastră
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasele P - I - IV
   Aria curriculară/Disciplina:    Inter/Transdisciplinar
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    ACHIM PAULA
   Titlu:    Caiet de vacanță
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi)
  Descriere   Caiet de exerciții la nivel transdisciplinar
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasele P - I
   Aria curriculară/Disciplina:    Inter/Transdisciplinar / CLR, MEM, DP, AVAP
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    RÂCU CAMELIA
   Titlu:    Întâlnirea de dimineață
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
  Descriere        Întâlnirea de dimineață – Proiect tematic ,,Corpul omenesc” este activitate specifică începutului zilei ce urmărește dezvoltarea integrală și armonioasă a personalității corpului, precum și capacitatea de a interacționa cu un alt corp. Tema activității este dată de proiectul tematic ce se află în derulare.
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Inter/Transdisciplinar
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    SCUMPU ADELA
   Titlu:    Proiect integrat ”A sosit primăvara!”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii)
  Descriere        Am realizat un proiect integrat ce poate fi folosit în primele săptămâni de primăvară, cu activități specifice fiecărei arii curiculare, care să le dezvolte copiilor comunicarea în diferite situații, recunoașterea și utilizarea numerelor, realizarea de creații funcționale.
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Inter/Transdisciplinar / CLR, MEM, AVAP, MIM
   Extracurricular:    Nu
       
      sus