Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Clasa pregătitoare

:
| CLR | MEM | DZP |

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE

       
   Autor:    CHIRCU CRISTIL DANIELA
   Titlu:    Fișe de lucru
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Comunicare în limba română
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Beșu Cristina Marinela
   Titlu:    Proiect didactic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Comunicare în limba română
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

       
   Autor:    Beșu Cristina Marinela
   Titlu:    Proiect didactic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică și științe ale naturii / Matematică și explorarea mediului
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    PARASCHIV OANA MARIA
   Titlu:    Fişă de lucru
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică și științe ale naturii / Matematică și explorarea mediului
   Extracurricular:    Nu
       

  Autor:    DRĂGHICI NICOLETA
   Titlu:    Proiect didactic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică și științe ale naturii / Matematică și explorarea mediului
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

 ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ȘI ORIENTARE

       
   Autor:    CĂLCÎEA RALUCA, DESCULȚU ADRIANA
   Titlu:    Fişe de lucru - Dezvoltare personală
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi)
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Consiliere și orientare / Dezvoltare personală
   Extracurricular:    Da
       

   Autor:    MOSCALU VALENTIN
   Titlu:    JOCURILE COPILĂRIEI
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Primar / Clasa pregătitoare
   Aria curriculară/Disciplina:    Consiliere și orientare / Dezvoltare personală
   Extracurricular:    Nu
       
      sus