Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Clasa a XII-a

:
| TIC | TEH1 | TEH2 | MAT | BIO | CHI | FRA | ROM | IST | FILOS | GEO |

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

       
  Autor:   Bişag Florinel
  Titlu:   Fişă de lucru  HTML5
  Scop:   De documentare pentru cadre didactice / Pentru elev (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadre didactice
  Nivel/Clasă:   Liceal / a XII-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / TIC
  Extracurricular:   Nu
     
      sus

       
   Autor:    COSTACHE FLORENTINA-FLORI
   Titlu:    Mapa profesorului – Industrie textilă și pielărie, clasa a XII-a
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / M2 Tehnologii de confecționare
   Extracurricular:    Da
       

       
   Autor:    PRODANA ANGELICA
   Titlu:    Prezentare Liceu
   Scop:    Pentru elev (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / Discipline din domeniul Turism și alimentație
   Extracurricular:    Da
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

       
   Autor:    Ionescu Mihai
   Titlu:    Test bacalaureat
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Matematică
   Extracurricular:    Nu
       

       
   Autor:    ANDREI GEANINA
   Titlu:    Teste de evaluare
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Biologie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    ANDREI GEANINA
   Titlu:    Articol - Distribuţia spaţială şi distribuţia pe verticală a speciilor de chilopode şi diplopode identificate în pădurea Troianu şi în pădurea Vedea din judeţul Teleorman
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Biologie
   Extracurricular:    Da
       
      sus

       
   Autor:    DRĂGAN GIGI
   Titlu:    Drogurile la graniţa dintre milenii
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Chimie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    DRĂGAN GIGI
   Titlu:    Echilibrul proceselor de absorbţie a dioxidului de sulf pe zeoliţi
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Chimie
   Extracurricular:    Da
       
      sus

 

 ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE

       
   Autor:    Fărcășanu Ion
   Titlu:    Curs opţional de limba franceză
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Niculae Ionela Adina
   Titlu:    Fișă de lucru
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Niculae Ionela Adina
   Titlu:    Fișe de lucru
   Scop:    Pentru elev (de utilizat de către elevi)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    VASILESCU FLORINA
   Titlu:    MODEL DE SUBIECT BACALAUREAT, BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTAR
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba şi literatura română
   Extracurricular:    Nu
       

       
   Autor:    BECHERU MONICA
   Titlu:    Plan de lecție „Trăsături ale teatrului postbelic – text suport: Iona de Marin Sorescu”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elevi (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadrele didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba şi literatura română
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE

       
   Autor:    Osăceanu Victor Gabriel
   Titlu:    Ion Gheorghe Duca, o floare rară în câmpul politicii românești
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Istorie
   Extracurricular:    Da
       
      sus

       
   Autor:    Mihăilescu Pârvan Florinela
   Titlu:    Test Filosofie – Drepturile omului
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Filosofie
   Extracurricular:    Da
       

   Autor:    Mihăilescu Pârvan Florinela
   Titlu:    Problematizarea în lecția de filosofie
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Filosofie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    ȘTEFAN EMIL DOINEL
   Titlu:    Animatie GIF ,,Evolutia integrarii europene”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    ȘTEFAN EMIL DOINEL
   Titlu:    Fișă de lucru ,,Evolutia integrarii europene”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasa/cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a XII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus