Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Clasa a X-a

:
| INF | TIC | TEH1 | TEH2 | TEH3 | TEH4 | TEH5 | TEH6 | BIO | FRA | GEO |

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

       
  Autor:   Marinescu Nicoleta
  Titlu:   Fișă de lucru
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / Informatică
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   Neciu Ileana
  Titlu:   Test de evaluare inițială informatică intensiv
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / Informatică
  Extracurricular:   Nu
     
      sus

       
  Autor:   Bria Monica
  Titlu:   Fișă de lucru - Prezentări PowerPoint
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / TIC
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   Ionescu Florența
  Titlu:   Fișă de evaluare inițială
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / TIC
  Extracurricular:   Nu
     
      sus

       
   Autor:    ANGHEL MIREILLE SORINA
   Titlu:    Programa Curriculum în Dezvoltare Locală pentru clasa a X-a, domeniul Mecanică
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / de documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / Modulul IV Pregătire practică comasată
   Extracurricular:    Da
       

       
   Autor:    Lespezanu Margareta ș.a.
   Titlu:    C.D.L. ”Planul de afaceri”
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / CDL – domeniul Economic
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    PRODANA ANGELICA
   Titlu:    CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / de documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / CDL – domeniul Turism si alimentatie
   Extracurricular:    Nu
       

       
   Autor:    PRODANA ANGELICA
   Titlu:    Planificare calendaristică „CONTABILITATE GENERALĂ”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / Contabilitate generală
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    STAN CONSTANȚA LILIANA
   Titlu:    Programa Curriculum în Dezvoltare Locală pentru clasa a X-a, domeniul Electric
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / de documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / CDL – domeniul Electric
   Extracurricular:    Da
       

       
   Autor:    SURDU MARIA
   Titlu:    CDL pentru clasa a X-a, domeniul Mecanică
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / CDL – domeniul Mecanică
   Extracurricular:    Da
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ Matematică şi ştiinţe

       
   Autor:    ANDREI GEANINA
   Titlu:    Test de evaluare
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Biologie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    ANDREI GEANINA
   Titlu:    Adaptare curriculară pentru elevii cu CES
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Biologie
   Extracurricular:    Nu
      
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ Limbă și comunicare

       
   Autor:    Dorobanțu Florentina
   Titlu:    Fișă pedagogică - CE/PE
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Dobrică Raluca Mădălina
   Titlu:    Proiect didactic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a A2
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Mateescu Alexandra
   Titlu:    Test sommatif
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a X-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ Om și societate

       
  Autor:   Ruscu Nicolae
  Titlu:   Fișă de lucru - Mobilitatea teritorială populației
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Om și societate / Geografie
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   Ruscu Nicolae
  Titlu:   Fișă de lucru – Bilanțul natural al populației
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Om și societate / Geografie
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   ȘTEFAN EMIL DOINEL
  Titlu:   Test de evaluare 1
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Om și societate / Geografie
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   ȘTEFAN EMIL DOINEL
  Titlu:   Test de evaluare 2
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a X-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Om și societate / Geografie
  Extracurricular:   Nu
     
      sus