Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Clasa a IX-a

:
| TIC | TEH1 | TEH2 | TEH3 | ROM | FRA | ENG | FIZ | IST | GEO |

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

       
  Autor:   Sotirescu Eliza Marinela, Tătaru Daniela Ioana
  Titlu:   Fişa de lucru
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a IX-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / TIC
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   ȘTEFAN CĂTĂLINA
  Titlu:   FIȘĂ DE LUCRU - HTML
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a IX-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / TIC
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   Nistor Mariana
  Titlu:   Fișă de lucru varianta 1, editor de texte
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a IX-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / TIC
  Extracurricular:   Nu
     

  Autor:   Nistor Mariana
  Titlu:   Fișă de lucru varianta 2, editor de texte
  Scop:   Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  Nivel/Clasă:   Liceal / a IX-a
  Aria curriculară/Disciplina:   Tehnologii / TIC
  Extracurricular:   Nu
     
      sus

       
   Autor:    PRODANA ANGELICA
   Titlu:    Proiect de lecție „DOTAREA SALONULUI RESTAURANT”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / Bazele restauratiei
   Extracurricular:    Nu
       

       
   Autor:    SURDU MARIA
   Titlu:    CDL pentru clasa a IX-a, domeniul Electric
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / CDL – domeniul Electric
   Extracurricular:    Da
       

       
   Autor:    Bîjă Mariana
   Titlu:    Bazele alimentatiei omului - CDL
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / CDL – domeniul Turism si alimentatie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ limbă și comunicare

       
   Autor:    Els Adelina
   Titlu:    Portofoliu tematic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba și literatura română
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    Dorobanțu Florentina
   Titlu:    Prezentare PowerPoint - Les adjectifs
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Dorobanțu Florentina
   Titlu:    Prezentare PowerPoint - Une région en plein renouveau
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba franceză
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    Stancu Estera Ligia
   Titlu:    Proiect didactic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Limbă și comunicare / Limba engleză
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

 ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

       
   Autor:    ANDREI GEANINA
   Titlu:    Test de evaluare
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Biologie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    MIHAI CĂLIN
   Titlu:    Test de evaluare iniţială la fizică
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Fizică
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

       
   Autor:    ILIE EUGENIA
   Titlu:    APLICAŢIE MULTIMEDIA
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Fizică
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ om și societate

       
   Autor:    Tăujan Ion
   Titlu:    Arta Egiptului Antic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / pentru elev (de utilizat de către elevi)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Istorie
   Extracurricular:    Da
       
      sus

       
   Autor:    Tăujan Ion
   Titlu:    Agenţii interni şi relieful creat
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

   Autor:    ȘTEFAN EMIL DOINEL
   Titlu:    Test de evaluare ,,Pământul ca planetă˝
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    BADEA TEODORA ISABELA
   Titlu:    Test de evaluare secvențială ,,Pământul, o entitate a universului”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Ruscu Nicolae
   Titlu:    Fișă de lucru - Relieful suboceanic
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Ruscu Nicolae
   Titlu:    Fișă de lucru - Tipuri de contacte între plăcile tectonice
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

   Autor:    Ruscu Nicolae
   Titlu:    Fișă de lucru - Relieful fluvial
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Ruscu Nicolae
   Titlu:    Fișă de lucru – Vulcanismul
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Ruscu Nicolae
   Titlu:    Fișă de lucru - Hidrografia Americii de Nord
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Liceal / a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Matematică şi ştiinţe / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus