Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

Disciplină la mai multe clase, nivel gimnazial

:
| ED.TEH | | IST | MAT | GEO |

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

       
   Autor:    SERGENTU DELIA
   Titlu:    Metode și tehnici interactive de  predare-învățare-evaluare în grup cu aplicații practice pentru disciplina educație tehnologică
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Gimnazial / V - VIII
   Aria curriculară/Disciplina:   

Tehnologii / Educație tehnologică

   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    SERGENTU DELIA
   Titlu:    Culegere de teste pentru evaluarea predictivă, formativă, sumativă și pentru olimpiada școlară la disciplina Educație tehnologică, cls. V-VIII, vol.1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol. 5
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Gimnazial / V - VIII
   Aria curriculară/Disciplina:    Tehnologii / Educație tehnologică
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE

       
   Autor:    Osăceanu Victor Gabriel
   Titlu:    Carte de specialitate ,,Pagini de diplomație românească. România și Societatea Națiunilor”
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii) / Pentru elev (de utilizat de către elevi) / De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Gimnazial / a VII-a și a VIII-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Istorie
   Extracurricular:    Da
       
      sus

       
   Autor:    Uzum-Milostivu Marian
   Titlu:    Animație formarea văii unui ape curgătoare
   Scop:    Didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
   Nivel/Clasă:    Gimnazial / a V-a și a IX-a
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       

   Autor:    Măldăianu Lidia
   Titlu:    Articol - Realizarea aplicaţiilor practice cu  elevii  în orizontul local şi rolul lor în procesul instructiv - educativ
   Scop:    De documentare pentru cadre didactice
   Nivel/Clasă:    Gimnazial / V - VIII
   Aria curriculară/Disciplina:    Om și societate / Geografie
   Extracurricular:    Nu
       
      sus

 

ARIA CURRICULARĂ Matematică ȘI științe

       
  Autor:   Ionescu Mihai
  Titlu:   Probleme pentru concursuri
  Scop:   Pentru elev (de utilizat de către elevi)
  Nivel/Clasă:   Gimnazial / V - VIII
  Aria curriculară/Disciplina:   Matematică și științe / Matematică
  Extracurricular:   Nu
     
      sus