Inspectoratul Școlar Județean
TELEORMAN

R.E.D. Teleorman

:

Alege nivelul de învățământ, click pe clasă. Apoi click pe disciplina din meniul orizontal.

 


Resurse Educaționale Deschise

     Având în vedere dinamica lumii contemporane, prin inițiativa Ministerului Educației Naționale de a realiza  Biblioteca Şcolară Virtuală şi  Platforma şcolară de e-learning, cadrele didactice au posibilitatea de a  identifica noi oportunități de învățare și de instruire atractive și accesibile pentru generațiile actuale.

     Această nouă paradigmă educațională, prezentă în mediul virtual, aduce un plus de valoare procesului de învățământ, fiind destinată învățării active și având avantajul adaptabilității, al flexibilității.

     Fluxul informațional asigurat rapid și gratuit în spațiul RED încurajează profesorii  de pretutindeni să exploreze, să dezvolte, să producă și să utilizeze un număr cât mai mare de resurse  inovative, avansate, specifice societății bazate pe cunoaștere.

     Invităm cadrele didactice din județul Teleorman să-și exprime, și pe această cale, creativitatea, originalitatea, să împărtășească celorlalți experiența proprie, ca premisă pentru bunele practici, contribuind astfel la creșterea calității actului educațional.

     Cadrele didactice pot propune materiale educaţionale proprii, in format electronic, completând fişa-tip de identificare. Elaborarea acestora se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor. Evaluarea şi selecţia resurselor se face la nivelul inspectoratului şcolar, în consiliul consultativ de specialitate.